Eddie Ladd Home page
Club Luz

Deuddeg cân, wedi eu hysbrydoli gan Kraftwerk, Kylie a Dave Datblygu, yn dilyn, o bell, hynt un o gymeriadau Sam Fuller yn ei ffilm Shock Corridor.

Dyn du yw Trent sy'n breswylydd ysbyty'r meddwl ac yn credu ei fod yn wyn ac yn aelod o'r Ku Klux Klan. Mae'r sioe yn trawsblannu'r cyflwr hyn i'r sefyllfa gyfoes Gymreig, lle mae'n syfrdan sylwi fod ymddygiad tebyg, er yn rhywbeth cudd na allwn bron ei gydnabod, yn fyw ac iach.

Dilynna'r gantores wrth y meicroffôn y thema gyda chaneuon ar y bersonoliaeth rhanedig, aralliad, ymgais, galar, gweithredu eithafol a gwaredigaeth canu pop a'r SRG.

Ennillydd gwobr Total Theatre yng ngwyl ymylon Caeredin

Club night of electro songs and B-movie visuals, featuring a 12 number, Kraftwerk and Kylie-inspired, Laurie-Anderson-on-speed solo set, based on Sam Fuller's Shock Corridor.

The songs focus on Trent, black inmate of a mental hospital, who believes he is white and a member of the Ku Klux Klan. The show reformulates the film, making of itself almost a fractured musical on the post-colonial Welsh condition.

Inspired by Kraftwerk, The Fall, Bowie, Brel and Kylie, the singer at the lone microphone walks the theme through songs on the colonised split brain, alienation, aspiration, grief, extreme solutions and the redemptive power of pop.

Winner of Total Theatre award at Edinburgh Festival Fringe.