Eddie Ladd Home page
Once upon a time in the west

Sioe awyr agored mewn safle arbennig.

Gosodir y sioe mewn parc wedi ei ddodrefni ag offer llwyfan a bedyddfa ar ei waelod. Mae'n fan cyfarfod dau naratif: ail-adrodd hanes Alan Ladd a'i ran yn y ffilm "Shane", a stori modryb Eddie Ladd, Caryl Davies, a'r helynt fu yn sgîl tirlithriad Llandudoch ym 1994. Mae'r ddau naratif yn ymhel cyfiawnder a dial a'r sioe ei hunan yn gyfrwng benthyg grym delwau Hollywood gan orllewin Cymru.

Open air site-specific event

Played in a field, the show has two narratives: a re-telling of the movie "Shane" and an account of the events following a land-slip on Caryl Davies' farm near Llandudoch (St.Dogmaels.) She is Eddie Ladd's aunt and the slip took place February, 1994. Both narratives deal with justice and revenge and the show reformulates Hollywood iconography for a west Wales setting.