Eddie Ladd Home page
Sawn-off Scarface

"Scarface bach" yn Gymraeg ac yn llai o ran hyd a llai fyth o ran technoleg na sioe fawr Scarface*. Deuawd ddeuddeg munud yn unig i gyfeiliant crynodeb o blot y ffilm wedi ei berfformio ar garped gwlyb, y dwr yn ymestyn y goreograffi (ac yn ei gwneud yn anodd ac anos ei pherfformio) ac yn cyfeirio at effaith 'slo-mo' mewn ffilm. Heb na thrac sain na thechnoleg fideo Scarface*, mae'r sylw ar y berthynas megis bron cerdd dant rhwng y darllenwr a'r dawnsiwr, y darllennwr yn ymuno ar gyfer y finale.

A duet reworking of the Scarface* show and a no-technology attempt on the glamour, cynicism and homoerotics of the gangster genre. Performed to a short, tough synopsis of the plot and on something close to a sticky, wet nightclub floor, it reduces nearly three hours of film action to twelve minutes.