Eddie Ladd Home page
Gaza/Blaenannerch

Sioe newydd a fydd ar daith fis Hydref a Thachwedd. Profir awyrennau di-beilot ger cartref Eddie ger Blaenannerch yng ngorllewin Cymru. Weithiau daw ymwelwyr o Israel i wylio’r profion hyn. Mae'r sioe yn olrhain y cysylltiadau rhwng Cymru, Israel a Phalesteina ac yn plethu dawns, llefaru a lluniadu. Cyfarwyddir y darn gan Judith Roberts.

Hydref 21/22/23
Stiwdio Weston, Canolfan y Mileniwm, Caerdydd
8yh  

Hydref 24
The Place, Llundain
8yh   

Hydref 31 a Thachwedd 1
Theatr y Byd Bach, Aberteifi
8yh

Tachwedd 2
Stiwdio Emily Davies, Aberystwyth
7.30yh

Tachwedd 3
Stiwdio Emily Davies, Aberystwyth
6.00yh a 8.15yh

Tachwedd 8/9
Galeri, Caernarfon
8yh 

Dolen at adolygiad a o'r sioe:
http://londondance.com/

A new show that will tour in October and November. Unmanned aerial vehicles (drones) are tested near Eddie’s home near Blaenannerch in west Wales. Sometimes the tests are observed by invitees from Israel. The show looks at the links between Wales, Israel and Palestine and features dance, speech and drawing. The piece is directed by Judith Roberts.

October 21/22/23
Weston Studio, Millennium Centre, Cardiff
8pm  

October 24
The Place, London
8pm   

October 31+ November 1
Small World Theatre, Cardigan
8pm

November 2
Emily Davies Studio, Aberystwyth
7.30pm

November 3
Emily Davies Studio, Aberystwyth
6.00pm and 8.15pm

November 8/9
Galeri, Caernarfon
8pm

Review of the show:
http://londondance.com/