Eddie Ladd Home page
Catlin

Gwraig y bardd Dylan Thomas oedd Caitlin Thomas. Dechreuodd fynychu cyfarfodydd Alcoholigion Anhysbys ddechrau’r saithdegau, ugain mlynedd wedi i’w gŵr farw. LLwyfennir y ddeuawd ddawns gignoeth hon y tu mewn i gylch o 40 gadeiriau, wedi eu gosod ar gyfer cyfarfod AA dychmygol. Eistedda ugain aelod y gynulleidfa gyda’r perfformwyr yn y cylch. Mae gan y seddi gweigion eu rhan hefyd…

Comisiwn gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru yw CAITLIN. Mae’n rhan o’r gweithgareddau i ddathlu canmlwyddiant geni Dylan Thomas.

Cyfarwyddwyd gan Deborah Light
Dyfeisiwyd ar y cyd gyda’r perfformwyr Eddie Ladd a Gwyn Emberton
Sain gan Siôn Orgon
Gwisgoedd gan Neil Davies
Lluniau gan Warren Orchard

Bydd y sioe ar daith yng Nghymru yn ystod yr hydref Bydd yna ddau berfformiad bob nos

Hydref 29/30
Chapter, Caerdydd

Tachwedd 3/4
Volcano, Abertawe

Tachwedd 15/16
Trefaldwyn

Caitlin was the wife of poet Dylan Thomas. At the start of the 70s, 20 years after he died, she started going to Alcoholics Anonymous. In a circle of 40 chairs, set out for an AA meeting Caitlin makes a determined effort to deal with her tempestuous past. The audience of 20 sits with Caitlin in the circle as she revisits her life with Dylan. The unoccupied chairs become part of the action in this physical and powerful duet.

CAITLIN was commissioned by the National Library of Wales as part of this year's centenary celebration of Dylan Thomas’ birth.

Directed by Deborah Light
Devised with and performed by Eddie Ladd and Gwyn Emberton
Sound by Siôn Orgon
Costume by Neil Davies
Images by Warren Orchard

The show will be on tour in Wales during the autumn, there will be two shows each evening

October 29/30
Chapter, Cardiff

November 3/4
Volcano, Swansea

November 15/16
Montgomery