Eddie Ladd Home page
Lla'th

Sioe ag iddi ddwy fersiwn:

  1. Sioe safle arbennig wedi ei lleoli ar glos fferm ac yn y ty fferm
  2. Sioe ar fwrdd 8 medr o hyd, â'r gynulleidfa rownd y bwrdd

Naratif driphlyg sydd gan fersiwn 1, yn plethu hanes Yuri Gagarin, croeshoeliad Crist a marwolaeth David Finch, gynt o Landudoch, gafodd ei ladd gan y tarw ar ei fferm ym 1947. Ychwanegir naratif perfformio'r sioe hon (ar fferm Penlanwnws ger Felinfach, Ceredigion) at y tair arall ar gyfer y sioe ford. Gwyliyr fersiwn 1 gan y gynulleidfa drwy deledu cylch cyfyng; mae'r ail yn defnyddio'r un dechneg tra'n uniongyrchol fyw yn yr un gofod theatr. Dwy sioe farddonol yn ymhel themâu dryllio, distryw ac esgyn.

The show has two versions

  1. 1. Site specific event in a farmhouse and yard
  2. Theatre-based show with the audience sat around an 8m table

Version 1 has a triple set of narratives on the passions of Yuri Gagarin, Christ and David Finch, formerly of Llandudoch, who was killed by the bull on his farm in 1947. An account of the performance of this site-specific show (at Penlanwnws Farm near Felinfach, Ceredigion) is added to the other three in the table show. Version 1 is relayed to the audience via cctv; version 2 is live with cctv elements in the same space. Poetic shows on flight, the destruction of bodies and immortality.