Eddie Ladd Home page
Cof y corff/muscle memory

Traethawd ar gered yw Cof y corff/muscle memory. Mae'n ail-arddel hanes Cymru trwy gyfrwng dawns a geirfa dadansoddi symud.

Gwaith byw ar sgrîn yw, yn cychwyn gyda'r ddawns ar lwyfan. Fe'i pherfformir at gamerâu, a'i gosod yn y man a'r lle mewn amgylchedd digidol. Mae'r trac sain gan Dewi Evans a traddodir y testun yn fyw.

Cof y corff/muscle memory tells Welsh history through dance and movement analysis.

A live work on screen, it starts with the dance on stage. This is performed to camera, processed on site and set in a digital environment. The soundtrack is by Dewi Evans and the text is delivered live.