Eddie Ladd Home page
Scarface*

Teyrnged i ffilm 1983 Brian de Palma a'i phrif actor, Al Pacino, wedi ei symud o Fiami i orllewin Cymru. Sioe theatr yw hon sy'n creu ffilm ar lwyfan, y cwbl oll yn cael ei chwarae yn erbyn sgrin las 'chromakey' ar chwith y llwyfan a'i daflu, yn luniau, perfformiwr a cherddoriaeth (gwell na'r gwreiddiol ei hun, gan y Tystion) ar sgrîn sinema ar y dde. Fersiwn o fersiwn (y gwreiddiol gan Howard Hawks a Ben Hecht) ac yn ddadl diddan ar imperialaeth ddiwylliannol.

Tribute to Brian de Palma's 1983 film and its lead, Al Pacino, re-located from Miami to west Wales. A film made in the space where theatre should be, the action is played against chromakey (blue screen) on the left-hand side of the stage, and the end result, performer, backgrounds and better-than-the-original soundtrack by Tystion, projected on a cinema size screen on the right. A re-make of a re-make (the original by Howard Hawks and Ben Hecht) and hopefully, an entertaining gloss on cultural imperialism.