Eddie Ladd Home page
Stafell C

Mae'r gwaith dawns a cherddoriaeth byrfyfyriol yn fyw ac yn cael ei osod yn y man ar lle mewn amgylchedd ddigidol ymatebol.

Lluniwyd yr amgylchedd hwn gan Michael Day. Mae'r gwaith fideo syn rhan ohono gan Lee Hassall, sy hefyd yn llywior camera symudol yn ystod y sioe. Yn gweithion agos gydag ef ar lawr y stiwdio maer goreograffwraig Margaret Ames, sy'n porthi perfformiad Eddie Ladd ar y set. Mae hithau Margaret yn symud rhwng cynorthwyor perfformiad a'i wylio bron fel y gynulleidfa hwynt hwyn gwylior gweithgaredd byw a'r gwaith digidol ar y cyd neu am yn ail fel y mynnent.

The show features live improvised dance and music set into a responsive digital environment.

This environment has been made by Michael Day. The live work fits alongside video footage by Lee Hassall, who also operates steadycam during the performance. Working closely with him is choreographer Margaret Ames who acts as an active witness to Eddie Ladd's work on set. Margaret moves between supporting that performance and watching almost in the same way as the audience which negotiates between the live work and the screen setting as it likes.